Bønder, udbyggere og landarbejdere


Som titlen antyder, kommer min slægt fra Bornholm, eller rettere sagt, sådan troede jeg, det forholdt sig, da jeg startede på min slægtsforskning, men jo mere man arbejder med det, finder man ud af, at slægten ikke var helt så bofast, som jeg troede. Der var altid nogle, der havde udlængsel og rejste til andre steder, og der fandt sig en ægtefælle og bosatte sig der. Så er der andre, der er flyttet til Bornholm fra andre dele af Danmark eller fra andre lande. Så efterhånden er slægten udvidet til også at omfatte Sjælland, Jylland, Sverige, Norge og evt. Tyskland. På Bornholm er det især sognene mellem Aakirkeby og Nexø, den største del af slægtem kommer fra. Her er det især Aaker sogn, men også fra resten af de bornholmske sogne kommer der en del.
Når det drejer sig om Sverige, er det især Blekinge og Skåne, men også enkelte fra Småland, slægten kommer fra.
Den norske del af slægten kommer fra Sokndal sogn i Rogaland Fylke i Sydvestnorge.

Efterhånden har jeg fået samlet en del personer. Det er dog ikke alle, der er mine direkte aner. De fleste har dog på en eller anden måde en tilknytning til en eller flere af disse. De meste er fundet i kirkebøger, folketællinger og skifter, men en del, især dem der er født før kirkebøgernes tid, er hentet fra private og offentlige databaser og slægtsbøger, der har sammenfaldende aner med mine.
Skippere og andre søfolk
Det er bl.a. Norman Lee Madsens store database, der er benyttet. For hele den norske dels vedkommende er det oplysninger fra Stein Norem Wisted, der er brugt. En andet uvurdelig hjælp til at finde min slægt og de indbyrdes slægtsforhold har været John G. Christensen uddrag af de bornholmske skifter.
Kan du bruge noget af det, jeg har fundet, er du velkommen til at benytte dig af det, dog kun til privat brug.
Jeg kan ikke garantere 100% for, at det alt sammen er rigtigt, selv har jeg måttet droppe flere generationer i en anelinie pga. et navnesammenfald, så det er altid fornuftigt, selv at kontrollere de originale kilder, såvidt det er muligt.

Stenhuggere
Under menupunktet Efternavn findes samtlige personer ordnet alfabetisk efter efternavn/slægtsnavn.

Under menupunktet sogne findes de personer, der i kilderne er nævnt under et sogn. Hvis en person er nævnt under flere sogne, findes navnet i alle nævnte sogne. Personerne er ordnet alfabetisk efter efternavn/slægtsnavn.
Efternavne som begynder med Aa i stedet for Å ligger placeret sammen med Å.
Da personer med slægtsnavne ikke altid står registreret med slægtsnavnet i de forskellige kilder, har jeg både lagt personerne ind under slægtsnavnet og under patronymet (sen/datter navnet) efterfulgt af slægtsnavnet.

Under diisse to menupunkter er de personer, der har en selvstændig side, angivet med fed skrift, hvorimod dem, der endnu ikke har en selvstændig side, men kun er nævnt på en anden persons side, er skrevet med en normal skifttykkelse.

Personernes fornavne Da en persons fornavn før i tiden i diversen dokumenter og protokoller kunne skrives på mange forskellige måder, har jeg valgt at bruge den skrivemåde, der er angivet ved dåben. Hvis der ikke findes en dåb registreret, har jeg valgt stavemåden ved den første tidsmæssige registrering, jeg har fundet. Det giver dog visse problemer, for hvis det første jeg finder, er fra begravelsen og jeg så senere finder en vielse eller f.eks. dåb kan fornavnets stavemåde ændre sig. Det først fundne navn kan også være fra en kilde, der ikke er registreret under pågældende person, men f.eks. i et skifte, hvor personen er nævnt. Navnet Kirsten/Kirstine er der nogle præster, der konsekvent skriver uden r (Kisten, Kistine). Her har jeg dog valgt at tilføje dette manglende r.

Personernes slægtsnavne Et problem med slægtsnavne er, at de ofte, hvis de overhovedet er nævnt i kilderne, staves forskelligt, som f.eks. Hiort, Hiorth, Hjort, Hjorth og Munc, Munk, Munch. Der har jeg valgt som generel regel, at bruge den samme stavemåde for alle personer i slægten. Dog kan der være undtagelser, hvor der efter nogle generationer sker et skift i navnet, og at dette skift holder sig i slægten i de efterfølgende generationer, som f.eks. Lou, Lau, Lov, Low, lauw og Louw.

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller oplysninger vedr. min slægt, eller der er noget, jeg i den forbindelse kan være behjælpelig med, så send en mail.
Urmagere og andre håndværkere

Nogle gamle kort over Bornholm.   
Klik på kortet for at se en større udgave.

1746

1763

1767

1805

1851